Miért szükséges a profit a nonprofitoknál is!?

Szerintem a profit (nonprofit - forprofit) értelmezése elég zavaros a mai világban. Annak mérlegelése pedig, hogy egy-egy tevékenységünk nonprofit, vagy már forprofit és ezért civilként ezt még csinálhatjuk, azt viszont már nem kifejezetten káros, mert rontja az életképességünket.
Mindennek a megértéséhez érdemes felidéznünk az élőrendszer egyik alap törvényszerűségét.

Az élőrendszerek úgy képesek fennmaradni, hogy a környezetükből energiát vesznek fel, ezt az energiát képesek átalakítani és a saját létfenntartásukra fordítani (a saját testüket felépíteni és működtetni). Ha egy élőrendszer nem képes az életéhez szükséges energiát felvenni, vagy az energia átalakító folyamatai nem elég hatékonyak, akkor simán meghal azaz nem életképes.

Azt gondolom, hogy ezt nem nehéz analógiában a szervezetekre vetíteni, úgyhogy ezt a gondolati kalandot meg is hagyom nektek :)

A lényeg, hogyha egy szervezet nem termel eredményt, azaz a költségein felül nincs nyeresége - másszóval profitja* - akkor nem lesz életképes.

Ez egyszerűen abból következik, hogy a környezetünk dinamikusan változik, így időnként mint minden élőrendszernek extra energiára, tartalékokra van szüksége (gondoljatok az életét mentő, menekülő állat extra energia felhasználására, vagy a télre gyűjtött zsírrétegre).

Na persze, mindennek van
egy egészséges mértéke...
A szervezetek esetében ez pénzügyi tartalék, felhalmozott termék, de akár tudásban, tapasztalatban, vagy a csapat együttműködési minőségében felhalmozott tőke formájában jelenhet meg. Ha tehát nem vagyunk képesek tőkét gyűjteni, akkor nagy valószínűség szerint lesznek olyan szituációk, amit nem tudunk majd kezelni és tönkre megyünk. Azaz nem leszünk életképesek.

A végkövetkeztetés tehát, az a szervezet aki nem képes profitit termelni az nem életképes.

Most pedig következhet a szokásos civil ellenkezés:

  • hogy ez így hülyeség hiszen a civil szervezeteket a civil törvény szerint sem lehet elsődlegesen gazdasági tevékenységre alapítani, ezért mi a törvény szerint is nonprofitok vagyunk,
  • meg mi (civilek) nem a pénzért csináljuk, hanem mert hiszünk a küldetésünkben és ezért is nonprofitok vagyunk,
  • ...és amúgy is mindent a pénz ront el a mai világban, így nehogy már a civileknek is a profitra keljen hajtani.

A fenti ellenkezésekre egyszerre tudom azt válaszolni, hogy IGEN részben igazad van és azt, hogy NEM akkor sem jó, ha ezek alapján ezt a nonporofit-forprofit megkülönböztetést próbáljuk erőltetni.

Hiszen igaz, hogy a civil törvény kimondja, hogy nem lehet elsődlegesen gazdasági tevékenységre alapítani civil szervezetet, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehet eredménye a gazdálkodásának. Sőt a jelenlegi civil törvény keretei között szuperjó társadalmi vállalkozásokat lehetne működtetni, ha nem lenne olyan hiedelmünk, hogy a civil szervezetben 1 forintból csakis 0 forintot lehet csinálni.
Ennek jogi alátámasztásáról máskülönben egy komplett előadásom van, így ha valakit ez bővebben érdekel simán meg kell hívni egy előadásra :)

...és igaz az is, hogy  mi civilek valóban nem elsődlegesen a pénzért dolgozunk, hanem azért mert hiszünk abban amit csinálunk, azaz küldetés vezéreltek vagyunk. Azonban egyrészt a küldetésünket akkor tudjuk szolgálni, ha a szervezet amiben ezt tesszük életképes, azaz képes a küldetésünket megvalósító tevékenységeknek a keretét (pénz, infrastruktúra, együttműködés stb.) biztosítani, ehhez pedig eredményesnek kell lennünk. Ha tehát nem termelünk eredményt (profitot) és így nem leszünk életképesek, azaz simán belehalunk a küldetésünk szolgálatába, akkor a küldetésünkben kitűzött nemes célok sem valósulnak meg.
Másrészt ugyanezt sok forprofit cégről is el tudom mondani, pl a Prezi HR-esének az előadásában az egyik meghatározó üzenet az volt, hogy ők nem egy prezentációs eszközt adnak el, hanem és itt idézte a Prezi küldetését: "A tudás megosztása az emberek közti együttműködés legkreatívabb formája. Ez az, ami fejlettebbé, gazdagabbá, jobbá teszi a világot". Hogy ezt valóban komolyan is gondolják az egy Árvai Péter interjúból is kiderült: "A Prezi filozófiájának lényege, hogy ha hatékonyabbá tesszük az ötletek áramlását, azzal pozitív változás felé segítjük a világot. Ezért már az alkalmazás legelső változata is ingyen elérhető volt minden oktatási intézmény számára."
Mindebből jól látszik, hogy a küldetés vezérelt tevékenység nem függ össze a nonprofit-forprofit kategóriákkal, sőt nyugodtan merem állítani, hogy a küldetésünk megvalósítása érdekében történő profit termelés az egyik legjobb dolog, amit civil szervezetként tehetünk, hiszen egyre nagyobb erőforrások felett rendelkezhetünk a társadalomjobbító céljaink megvalósításához.

Na és akkor jön a pénz, mint mindennek az elrontója.  Az én véleményem szerint egyszerre igaz, hogy a jelenlegi kamatos-kamat rendszerben a pénz valóban mindennek az elrontója. Azonban a pénzrendszert nem a pénz hozta létre, hanem mi emberek. Tehát az is igaz, hogy a pénz csak egy eszköz, amit lehet jóra és rosszra is használni, mint a kés is amivel lehet kenyeret vágni és lehet embert is ölni, ...és nem a kés a rossz, hanem az aki rosszra használja.
Ez igaz a szervezetekben lévő pénzre is, ha nincs elegendő pénz a céljaink megvalósítására akkor vagy a mi rendszerünkkel pl az üzleti modellünkkel, a gazdálkodásunk rendszerével, vagy a társadalmi rendszerrel, vagy mindekettővel probléma van. Tehát nem a pénz a hibás, hanem az, hogy nem sikerült még kitalálnunk, hogyan lehet megélni abból a tevékenységből amit szeretünk és amit úgy gondoluk, hogy hasznos a társadalom számára is.

Mindezek után civil szervezeti vezetőként fontos látnunk, hogy az nem valódi kérdés, hogy egy-egy tevékenységünk nonprofit, vagy forprofit. Sokkal fontosabb kérdés, hogy a küldetésünk érdekében végzett tevékenységek összessége képes életképes szervezetet eredményezni. Mert, ha igen akkor képessé válunk egyre jobban szolgálni a küldetésünket, azt a társadalmi jót amit fontosnak tartunk, ha pedig nem, akkor hiába a legnagyobb jó szándék, akkor azok a szervezetek nyertek akik csak és kizárólag az egyéni gazdagodásukat tűzték ki célul és ezt sikeresen meg is valósítják.
Ezért van nagy jelentősége annak, hogy mindegy hogy milyen szervezeti formában, de életképes szervezeteket hozzunk létre, azaz ismeritek a mantrámat :) irány a közösségi vállalkozás!

...és akkor a végén mégis csak egy meghatározás arra, hogy én mit nevezek nonprofitnak:
Egy szervezet nem attól nonprofit, hogy nem termel, nem szolgáltat pénzért, nincs a gazdálkodásának eredménye, hanem attól, hogy a vállalkozásának bevételét a társadalmi céljaira teljes egészében, vagy nagyobb részben visszaforgatja. Ez azt jelenti, hogy a költségei (beleértve a bérköltséget is) levonása után megmaradó hasznot, nem szétosztja a tulajdonosok között, hanem a társadalmi céljaira, a célcsoportjára fordítja. Itt fontos megjegyezni, hogy amikor egy nonprofit szervezet az életképességének fenntartása érdekében tartalékot képez, ez az eset amikor csak egy részét forgatja vissza, akkor is értelmezhető úgy, hogy azért képez tartalékot, hogy hosszú távon képes legyen a célcsoportját szolgálni.
Ha pedig innen nézzük, akkor egy vállalkozásai által életképes civil szervezet (társadalmi vállalkozás), vagy egy cég aki a profitjának a nagyobbik részét társadalmi célokra fordítja ugyanannyira nonprofit, mint egy hagyományos civil szervezet aki semmilyen vállalkozási tevékenységet nem folytat és csak pályázatokból próbálja a céljait megvalósítani.

...és akkor kit nevezthetünk forprofitnak:
Megítélésem szerint amikor egy cég a profitjának csak kisebb részét fordítja társadalmi célokra, a nagyobbik részét osztalékként szétosztja a tulajdonosok között, akkor azt nem nevezhetjük nonprofitnak, vagy társadalmi vállalkozásnak, hanem ebben az esetben egy profitorientált cégről beszélünk jó CSR tevékenységgel.

*A profit vagy nyereség (negatív profit esetén veszteség) valamely gazdasági tevékenység során felmerült, számszerűen kifejezett bevételek (R – Revenue) és költségek (C – Cost) különbsége. A közgazdaságtanban használatos jelölésekkel:   (Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Profit)

Megjegyzések