Ormánság program - egy igazán őszinte fejlesztési program

Sok-sok éve olvasok fejlesztési programokat, sőt több települési környezetvédelmi programot készítettem magam is. Mindig az volt a bajom, hogy ezek a programok nem merik, nem tudják kimondani, hogy melyek az alapvető problémák, melyek az igazi gyökér okok.
Szerencsémre a tavalyi év során egy olyan vidékfejlesztési program kidolgozásában vehettem részt - mint facilitátor -, amely során a programot alkotó közösség a kialakult helyzettel való, őszinte és alapos szembesülésre törekedett.
A kemény munka során azt is megtapasztaltam, hogy nem is olyan egyszerű ez a szembesülés, hiszen más megélni a problémákat és más végig gondolni a problémák összefüggéseit, okait és aztán közös megegyezéssel kimondani, leírni ezeket.
Azonban az elkészült program magáért beszél, ezt a programot  tényleg érdemes elolvasni, hiszen olyan őszinte és komplex helyzetképet mutat, amivel nem nagyon lehet manapság találkozni!

Ennek alátámasztására álljon itt néhány idézet a programból:

Rossz birtok viszonyok
"A termőterületek meghatározó része átkerült idegenek tulajdonába, akik közül sokan nem gazdálkodásra, hanem nyerészkedésre kívánják használni (termőföld spekulánsok). Nagy földterületek kerültek olyan emberek tulajdonába is, akik nem gazdálkodni kívánnak, hanem területük alapján vadászati jogot akarnak szerezni. Számos tulajdonos kezébe aránytalanul nagy területek kerültek. E tulajdonviszonyok miatt sok helyi ember nem tud gazdálkodni, illetve a gazdálkodás családi léptéke akadályozott."
Nagyüzemből örökölt iparszerű technológia
"A gazdálkodók túlnyomó többségébe a termelő szövetkezetekben vagy az állami gazdaságokban ivódott bele az iparszerű gazdálkodás szemlélete és tudása. Mióta saját földjüket művelik, a korábbi tapasztalataikat alkalmazva folytatják gazdálkodásukat. Az iparszerű technológiáról átállni más gazdálkodási módra nemcsak technikai kérdés, hanem más gondolkodásmódot és tudást is igényel, ezért időigényes és nehéz."
Szétesett családok és személyiségek; a nagycsaládok szinte teljes hiánya; leromlott faluközösség; gyönge közösségi kontroll
"Már nemcsak a nagycsaládok, de a ma jellemző kiscsaládok is szétestek, a harmonikus életet élő családok ritka kivétellé váltak. A közösségi-családi keretek fölbomlása a személyiségek fölbomlásához is vezetett, amelynek tünetei többek között, az öngyilkosságok nagy száma, a korai halálozás, a jövőkép nélküliség és az egyéni önzéssel társult individualizmus."
Fölbomlott a jogok és kötelességek egyensúlya; arányuk eltolódott a jogok felé
"A segélyezés egyik hátrányos következménye az, hogy az emberek számára természetessé vált az, hogy javak érdemek nélkül is kaphatók. Az általános, vagy a falusi léttel járó kötelezettségek egyre halványulnak, mert azok közül sokat sosem kérnek számon. Ugyanakkor a jogokról folyamatosan tájékoztatnak, azokat sok esetben politikai eszközként használják. A lakosságban egyre mélyebbre vésődik bele az a tudat, hogy a jogaik nincsenek kapcsolatban a kötelezettségeikkel."
Az életet és a fejlődést akadályozó jogszabályok
"Számos érvényben lévő jogszabály életszerűtlen, szakmai szempontból (is) indokolatlan, így betartásuk gyakorlatilag lehetetlen (ÁNTSZ és építési engedélyeztetési előírások, adózási jogszabályok, Btk., faiskolai törvény …). A cselekvő helyi emberek kénytelenek alkalmanként figyelmen kívül hagyni jogszabályokat, amely sebezhetővé teszi őket, és – hosszútávon – csökkenti a helyi rend érvényesülését."
Az a helyzet, hogy nem is volt egyszerű ezt a néhány kivágást eszközölni és persze nem azért mert úgy kell kiszemezgetni a lényeges mondanivalót a sok pelyva közül, hanem sokkal inkább azért, mert a program minden egyes pontja lényeges okokra, összefüggésekre világít rá és ez nem minden, ezen kívül ez a program nagyon bátor intézkedéseket is javasol!

Nos, ezzel akár be is fejezhetném ezt a cikket, azonban facilitátorként (vagy ahogy a gyümölcsészek elneveztek szófőként) még egy igen lényeges dologra rá szeretnék világítani, Hiszen jogosan kérdezhetitek, hogy mi volt az a tényező, ami ezt az őszinteséget eredményezte!?
Megítélésem szerint a döntő tényező azok az emberek voltak, akik az "Ormánsági Alkotó Közösség" néven a programot megalkották, vagy ahogy Lantos Tamás barátom, nevezi Őket: a helyi szakértők.

Merthogy ezt a programot nem mérnökök, nem közgazdászok készítették, hanem a Tamás által összegyűjtött helyi emberek. Természetesen, ehhez még kellett egy olyan folyamat és módszertan, ami képessé tette ezeket az embereket arra, hogy közösen tudjanak gondolkozni az Ormánság jelenéről és jövőjéről, de erről majd egy más alkalommal szólok.Megjegyzések