Társadalmi jót üzleti alaponMájusban került megrendezésre a "Társadalmi jót üzleti alapon" konferencia, melynek célja volt, hogy választ kapjunk a társadalmunk jövőjét érintő és befolyásoló kérdésekre. 


  • Vajon el tudjuk-e indítani Nyíregyházán a társadalmi innovációt, ezáltal felpörgetve a helyi gazdaságfejlesztést?
  • Lehetséges-e a szektorok határainak lebontása, a for-profit és non-profit elemek keveredése? Létezik-e, vagy létre jöhet-e az úgynevezett negyedik szektor Magyarországon?
  • Vajon vezet-e erre út, erre vezet-e az út a magyar társadalom egyre súlyosbodó problémáinak megoldása irányába?

A konferencián a valós problémákról, a résztvevőket leginkább foglalkoztató kérdésekről zajló beszélgetéseknek az Open Space módszer adott keretet.

A beszélgetések szünetében pedig sikerült néhány résztvevőt meginterjúvolni, a velük folytatott beszélgetésekből kiragadott gondolatokat adjuk közre ebben a cikkben.
Szilágyi-Bécsi Tímea
INT-Solution Kft.


Szilágyi-Bécsi Tímea az INT-Solution Kft. képviseletében, a Labor Cafe Közösségi tér és adománykávézó támogatójaként vett részt a rendezvényen.

„A „Társadalmi jót üzleti alapon” számomra szívügy. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a vállalkozások, a forprofit szféra visszaadjon valamit. Akár tudásban, akár pénzbeli támogatásban a civil szférának. Úgy gondolom, hogy ez a konferencia egy nagyon jó kezdeményezés arra, hogy tanuljunk egymástól, hogy közelebb hozzuk a szervezeteket egymáshoz…

A párbeszéd nagyon-nagyon fontos. A civil szervezetek ne csak azt várják, hogy anyagi támogatást kapjanak, a versenyszféra pedig ne intézze el pusztán anyagi támogatással a civil szervezetek érdeklődését. Rendszeres párbeszéd kellene, negyedévente, félévente olyan együttgondolkodást, brainstorming jellegű beszélgetéseket összehozni, ahol a versenyszféra és a civil szféra összedugja a fejét, és kitalálja, hogyan tudnának egy olyan működési elvet összerakni, amit a versenyszféra támogatni tud az ő tudásával, hogy a civil szféra ne legyen kiszolgáltatott terület…

Amit mi kaptunk a Labortól, az az együttgondolkodás képessége, az, hogy az „Én-en” kívül a „Mi” is ott van a közösségben. Ha egy közös ügy van, akkor annak nagyon nagy ereje van. Ha összefog a közösség, akkor nagyon sok mindenre képes.”

Szabó Zoltán
Konferencia résztvevő


A konferencián való részvételre az motiválta leginkább, hogy minél több helyi közösségi kezdeményezést ismerjen meg.

Azért fontosak számára a helyi közösségi kezdeményezések, például a Kosár Közösség által is felvállalt ügy, mert „egyrészt ezeken keresztül tudjuk megőrizni a helyi értékeket. Másrészt itt maradjon az a pénz, ami itt a helyi gazdaságban forog, helyi szinten használódjon, és újrateremtődjön.”

Onderó Szilárd
Nyírség Könyvtár Alapítvány


Onderó Szilárd a Nyírség Könyvtár Alapítvány képviseletében volt jelen. Az Alapítvány nem elégszik meg a hagyományos értelemben vett könyvtári szolgáltatások nyújtásával, hanem valódi közösségi tér kialakítására és működtetésére törekednek.

„Bő két hónapja történt az én agyamban is egy paradigmaváltás. A „hideg források” már nem elegendőek, és most jöttünk rá arra, hogy ha van egy működi helyi közösségi életünk, akkor azt valóban próbáljuk meg az ebben rejlő potenciálokat felhasználni, és öntevékeny közösségi kezdeményezéssel működővé tenni…

Ami a legfantasztikusabb ebben az egészben, hogy 15-16 éves fiatalok gondolkodnak azon, hogy mit kell ahhoz megtenni, hogy például szervezzünk egy gyereknapot. Most lesz egy gyereknapunk a jósavárosi gyerekek számára, és mindez úgy indult el, hogy a helyi fiatalok kezdeményezték, dolgoznak rajta, szervezik, folyamatosan azon gondolkodnak, hogy lehetne támogatókat szerezni.

Amit nagyon sok szervezet elfelejt, hogy adományt nem csak pénzben lehet mérni. Adomány, erőforrás maga az az aktív közösség is, aki ott dolgozik. Mert mit adnak ezek az emberek? A saját idejüket, a saját erőforrásaikat, és a saját kapcsolataikat. Mert van egy céljuk ezzel, van egy céljuk a közösségben…

Azt gondolom, hogy nagyon sokan felülről várják a segítséget. Ha ez sincs, az sincs, akkor elkezdjük ennek az okait keresni, de rögtön a negatív dolgokra fókuszálunk. De ha már azt a kérdést tesszük fel, hogy nincs, de hogyan lehet, és elkezdünk egyfajta párbeszédet egymással, akkor nincs olyan cél, amit ne lehetne elérni. És én ebben hiszek. Sokszor nem is kell hozzá sok minden, csak egy kis tenni akarás. Én ezeket a „tenni akarásokat” szeretném összekapcsolni úgy, hogy az mindenkinek jó legyen.”

Tóth Anita
Óperencia Babaúszás, Kangatraining Nyíregyháza

Tóth Anita vállalkozóként vett részt a konferencián, viszont az ő esetében is igaz az, hogy egy vállalkozás számára közösségi ügy is egyben. Elsősorban kisgyermekes családoknak szervez különböző foglalkozásokat, amik túlmutatnak már az alap szolgáltatás keretein.

Mint kisgyermekes családokkal foglalkozó szakembert, arról kérdeztem, hogy lát-e esélyt arra, hogy valódi kultúra váltás történjen, és elinduljon a társadalom a fenntarthatóság felé.

“Azt gondolom, hogy talán elindulhat valami, de a teljes változásra nem tudom, hogy van-e lehetőség. Arra nem látok esélyt, hogy a teljes társadalomban ez megtörténjen, talán arra igen, hogy a többségben elinduljon a változás. De ehhez még nagyon sok idő szükséges. Azt gondolom, hogy ez már nem a mi időnkben fog megtörténni. De az iránymutatást nekünk kell elkezdeni...
Muszáj, hogy fenntarthatóvá váljanak, különben az emberiségnek lesz vége. Ha mi elkezdjük, és a gyerekeink már ezt a jó példát látják, akkor történhet már igazi változás.”

Anita maga is két kisgyermek édesanyja, épp ezért nagyon jó példa lehet azok számára, akik azt mondják, hogy fontosak a társadalmi, közösségi ügyek, de aktív cselekvésre nincs idő ezen a téren a gyerekek, a család mellett.

“Néha nehéz lavírozni ennyiféle elfoglaltság között, volt, hogy nekem is kellett egy határt húznom. A lényeg, hogy meg kell találni az egyensúlyt. A gyerekek születése után sem áll meg az élet, nem kell begubózni, nem kell bezárkózni a négy fal közé. Épp ezért írtam az ügyemhez, hogy „anyukák, ki a négy fal közül”, nem kell bezárkózni és magunkra maradni attól, hogy gyerekeink lettek. Sőt!”

Dr. Kiss Ferenc
Nyíregyházi Egyetem

"Úgy gondolom, hogy itt a legfontosabb lényegről van szó: hogy együttműködve, egymást segítve többek lehetünk.

Én, mint egy egészen más generáció, tudom, hogy ugyanezt mondták nekünk, mikor én voltam fiatal, hogy a mai fiatalok nem olyanok, mint mi voltunk, ők már nem így gondolkodnak. De én csak azt tudom mondani, hogy „Szerencsére!”. Mert ha úgy gondolkodnának, mint mi, akkor a világ nem mozdulna előre. Akár a saját tinédzser gyerekeimre, akár a hallgatóimra gondolok, tele vannak ötletekkel."

Fekete Éva
Tabula Plaza Alapítvány - Labor Cafe Közösségi Tér

"Én úgy éreztem, ami aztán be is bizonyosodott, hogy rengeteg olyan szunnyadó kapacitás van a közösségben, ami azért, van, mert eddig nem hívta elő semmi, nem volt apropója annak, hogy olyanok is bevonódjanak, akik eddig nem foglalkoztak olyasmivel, ami ennek a konferenciának a tárgya...Nekem az is magától értetődő volt egész fiatal koromtól kezdve, hogy egy közösség, aminek én a tagja vagyok, én aktívan szerepet vállaljak azzal, hogy amit tudok segíteni, azt én megtegyem... Keresem azokat a kapcsolódási pontokat, ahol egyesíthetjük azt, amit megtapasztaltunk, és módszerként vagy tudásként alkalmazhatunk, és tudjuk egységesen használni a közös jóért.

A változáshoz igenis lehet, sőt kell is átgondolni, újradefiniálni történeteket. Sokszor nagyon félrecsúsznak értelmezések, a közvéleményben tévesen élnek bizonyos szavak, kifejezések. Az egész civilséget kellene újraértelmezni, amiben például fontos szerepe van az olyan kezdeményezéseknek is, mint a Labor.

A munkánkkal azt szeretnénk aláhúzni, hogy mi produktívak vagyunk. Nem reaktívak, hanem proaktívak. Próbálunk olyan pontokat keresni, ami újító, speciálisan reagálunk helyi igényekre, és igyekszünk itt Nyíregyházán meghonosítani az ilyen gondolkodást.

Mi azt szeretnénk, hogy felfogja mindenki, hogy az, hogy egy adott helyen én mennyire vagyok boldog és mennyire vagyok aktív és elégedett tagja egy társadalomnak vagy közösségnek, az az én felelősségem is. Az, hogy ez a közösség meddig szolgál az én megelégedésemre az is az én felelősségem, és nem helyrajzi kérdés. Elmehetek 140 vagy 4000 kilométerrel arrébb, és ugyanúgy nem teszek a közösségért semmit, akkor ugyanúgy boldogtalan leszek, csak legfeljebb az anyagi javak léptéke változik.
A mi célunk az, hogy szemléletesen megmutassuk, hogy a közösségnek milyen ereje van."

...és mi lett a konferencia eredménye?

A konferencán folyó előadások és beszélgetések azt erősítették meg, hogy lehetséges és érdemes a szektorok közötti határokat lebontani, azaz lehetséges a civilek, szívügy-gazdák és vállalkozók új típusú együttműködése.

Ezt jól mutatták a konferencián felmerülő új projekt ötletek:
A mentor program, ami Rotary Club és a Labor Cafe együttműködésében körvonalazódott, és amihez talán a legtöbben kapcsolódtak a konferencia résztvevői közül. Ebben a vállalkozók mentorként segítenék a fiatalokat az életben való elindulásban.
A romkocsma, mint közösségi tér, amiben körvonalazódott, hogy a fiataloknak ott, ahol szívesen jönnek össze, útkereső előadásokat lehetne szervezni, ezzel segítve az életben való elindulásukat, motiválva Őket a társadalmi innováció felé.
Kismamák együttműködését, életét segítő folyamat, amiben a Nyíregyházi Kosár Közösséggel való együttműködésben létrejöhetne a NYAMI (Nyíregyházi Anyák Minősítési Intézete), amiben a társadalmi innováció az, hogy maguk a kismamák “minősítik” a saját személyes ajánlásaikkal a gyermekeiknek leginkább egészséges, finom élelmiszereket, adnak egymásnak recept ötleteket. Ezen túl más témák mentén is össze tudnak kapcsolódni.

A konferencia keretében folyó beszélgetésekből pedig az derült ki, hogy a résztvevők egyetértettek abban, hogy társadalmunk megérett a változásra, hogy szeretnék, ha ez egyre súlyosbodó társadalmi problémáinak megoldására közösen találnánk megoldásokat. A konferencia poraktív hangulata pedig azt erősítette, hogy jó útra léptünk ezzel a konferenciával, azaz vezethet út a negyedik szektor felé.

Nem az a lényeg, hogy ki melyik szektor tagja, hanem az, hogy a problémáinkra, közösen valós válaszokat tudjunk adni!


Pillanatképek a konferenciáról


Megjegyzések