Társadalmi vállalkozás a SEA szerint

Social Enterprise Alliance - Társadalmi Vállalkozások Szövetsége az USA-ban működik, szlogenjük szerint a társadalmi vállalkozás "ahol a küldetés, találkozik a piaccal".
Honlapjukon van egy viszonylag részletes meghatározás a társadalmi vállalkozásra (social enterprise)

Egy nyers fordítás (csak a legfontosabb elemekről) azoknak akiknek nem megy az angol:

Három jellemző, ami megkülönbözteti a társadalmi vállalkozásokat más típusú vállalkozásoktól, nonprofit szervezetektől és a kormányzati szervektől:

  1. Directly addresses social need - Közvetlenül foglalkozik legalább egy társadalmi problémával és szolgálja a közjót, akár a termékein, szolgáltatásain keresztül, akár a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásával.
  2. Commercial activity driver revenue - Jellemző rájuk a vegyes bevételi szerkezet, a nonprofitokra jellemző pályázati, adományi és a forprofitokra jellemző vállalkozási bevétel is.
  3. Common good is primary purpose – A közjó, mint elsődleges cél szó szerint bele van sütve a szervezet DNS-ébe és minden mást felül kell írnia.

A társadalmi vállalkozások, mint a hiányzó szektor a gazdasági, állami és non-profit szektor metszetében:

  • Government – Hatékonyabb, mint a kormány, aminek többé már nincs elegendő felhatalmazása és erőforrásai a szociális problémák megoldására.
  • Non-profit - Fenntarthatóbb és kreatívabb mint a nonprofit szektor, amelynek szembe kell néznie a csökkenő finanszírozási forrásokkal és a megnövekedett igénnyel az innovációra.
  • Business – Nagyvonalúbb, mint az üzleti világ, amelynek a feladata, hogy előtérbe helyezze a részvényeseinek hozamát, miközben nem tud sikeres sem lenni, ebben a hanyatló világban.


Egy klasszikus társadalmi vállalkozásnak legalább ezt a négy funkciót be kell töltenie:

  1. Fiscal Responsibility - Költségvetési felelősség. Azáltal, hogy munkanélküli embereket foglalkoztatnak, csökkentik az állami kiadásokat.
  2. Public Safety - Közbiztonság. Biztonságosabbá teszi a közösség életét, azáltal, hogy megakadályozza a hajléktalan, kábítószeres, szegény rétegek kialakulását.
  3. Economic Development - Gazdasági lehetőséget biztosít. Ez megnöveli a társadalmi tőke mértékét és munkahelyeket hoz létre, azokban a közösségekben, amelyeknek gazdasági megújulásra van szükségük.
  4. Social Justice - Társadalmi igazságosság. A legjobban rászoruló rétegeknek ad esélyt.


Megjegyzések